http://www.pv-pn.nl/
ImageDe personeelsvereniging Philips Nijmegen wenste een verplaatsing van haar intranet website naar het internet. Daarbij diende wel de huisstijl van Philips bewaard te blijven, zodat het intranet en internet nu vanaf 1 plaats zijn bij te houden en toch voor alle partijen benaderbaar.

Door gebruik te maken van de template mogelijkheden van mambo was de omzetting snel te realiseren. Ook de bestaande, voornamelijk statische inhoud is verplaatst naar het content management systeem. Doorzoekbaarheid, actualiteit en andere features maken het geheel actractiever en makkelijker.